Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
1 resultaten

Hof van Justitie 14-11-2002, C-271/00, Baten

Artikel 1, tweede lid, 3. Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – Toepassingsgebied – Begrip sociale zekerheid- Begrip burgerlijke zaken – Terugvordering door overheidsorgaan bij
de onderhoudsplichtige