Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
2 resultaten

Hof van Cassatie 02-11-2001

Internationale bevoegdheid – artikel 635, 9°, Ger. W. – vordering tot tussenkomst – bevoegdheidsbeding tussen de oorspronkelijke procespartijen krijgt uitwerking – interne regelen van bevoegdheid kunnen slechts toegepast worden na vaststelling van internationale bevoegdheid

Hof van Cassatie 29-09-2003

Verstoting – gevolgen in België – artikel 570, tweede lid, van het Ger. W – schending van de rechten van verdediging – navolgende aanvaarding door verstotene heeft geen herstellend effect