Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
3 resultaten

Hof van Justitie 10-06-2004, C-168/02, Kronhofer

Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – artikel 5, 3 – speculatieve belegging – financieel verlies – plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan – begrip

Hof van Justitie 15-01-2004, C-433/01, Blijdenstein

Terugvordering van opleidingssteun door een openbaar lichaam, gesubrogeerd in de rechten van een onderhoudsgerechtigde – Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – artikel 1 – toepassingsgebied (ja) – artikel 5, 2 – toepasselijkheid (neen)

Hof van Justitie 27-04-2004, C-159/02, Turner

Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – parallelle procedures in verschillende verdragsluitende staten – verbod de internationale bevoegdheid van de rechter van een andere verdragsluitende staat te onderzoeken – verbod van rechterlijke bevelen die het instellen of voortzetten van een rechtsvordering voor de gerechten van een andere lidstaat verhinderen