Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
2 resultaten

Hof van beroep Antwerpen 02-06-2003

Internationale bevoegdheid – Betwisting bevoegdheid – in limine litis – samen met verweer ten gronde en tegenvordering – concessie of koop-verkoop: kwalificatie – Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – artikel 5, 1 – plaats waar de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt, moet worden uitgevoerd – artikel 5, 3 – plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan

Hof van beroep Antwerpen 09-08-2004

Homologatie toebedeling van een deel van het gemeenschappelijke vermogen – huwelijksvermogensrecht – toepasselijk recht