Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
2 resultaten

Hof van Cassatie 03-06-2004

Cassatiemiddelen – ontvankelijkheid – geschonden bepalingen – Verdrag van
Rome en de wet van 14 juli 1987 tot goedkeuring van dat verdrag – zowel de
bepalingen van vreemd recht als de verwijzingsregel

Hof van Cassatie 21-06-2001

Concessie van alleenverkoop – Belgische en Luxemburgse markt – geldigheid
forumbeding – wetsontduiking – veinzing element van vreemdelingenschap