Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
6 resultaten

Hof van beroep Gent 28-01-2004

Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – internationale bevoegdheid – artikelen 13 en 14 – lening op afbetaling – artikel 6, 1 – noodzaak aan samenhang in de zin van artikel 22 – verhouding met artikelen 13 en 14 – artikel 5, 1 – verweeder met woonplaats in Groothertogdom Luxemburg

Hof van Cassatie 03-06-2004

Cassatiemiddelen – ontvankelijkheid – geschonden bepalingen – Verdrag van
Rome en de wet van 14 juli 1987 tot goedkeuring van dat verdrag – zowel de
bepalingen van vreemd recht als de verwijzingsregel

Hof van Cassatie 21-06-2001

Concessie van alleenverkoop – Belgische en Luxemburgse markt – geldigheid
forumbeding – wetsontduiking – veinzing element van vreemdelingenschap

Rechtbank van eerste aanleg Brussel 22-01-2003

Internationale bevoegdheid – Verordening 1347/2000 (Brussel II) – Artikel 11 - vordering tot echtscheiding – voorlopige maatregelen (art. 1280 Ger. W.) - aanhangigheid

Rechtbank van eerste aanleg Brussel, zetelend in kort geding 08-05-2002

Verordening 1347/2000 (Brussel II) – Internationale bevoegdheid – artikel 2 - artikel 12 - voorlopige maatregelen tijdens een echtscheidingsprocedure – gewoonlijke verblijfplaats – begrip

Rechtbank van eerste aanleg Turnhout 25-02-2003

Arbitrage – de aangeduide arbiter is een expert – bevoegdheden en taken van de arbiter