Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
2 resultaten

Hof van Cassatie 14/10/0005

Grensoverschrijdende betekening – (oude) verordening 1348/2000 (Betekening) – artikel 4 – verzending aan de centrale autoriteit in plaats van aan de ontvangende instantie – gevolg – artikel 14 – betekening per post – foutief adres - gevolg

Hof van Cassatie 18-04-2005

Vreemd recht – Taak van de feitenrechter – Omvang cassatiecontrole – Cassatiemiddel – Ontvankelijkheid – Geschonden bepalingen