Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
1 resultaten

Hof van beroep Antwerpen 08-06-2004

Toepasselijk recht – Verdrag van Rome – Artikel 3 Internationale handelsagentuur – uitwinningsvergoeding en verjaring – Rechtskeuze – artikel 7 – dwingende bepalingen