Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
1 resultaten

Hof van Justitie 18-05-2006, C-343/04, Čez

Internationale bevoegdheid – Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – artikel 16, 1, a) – zakelijke rechten op onroerende goederen – vordering tot voorkoming van hinder voor onroerende goederen in eigendom – buiten toepassingsgebied van artikel 16, 1, a)