Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
7 resultaten

Hof van beroep Brussel 25-05-2004

Uitvoerbaarverklaring vreemd echtscheidingsvonnis – Artikel 570, tweede lid Ger. W. (oud)

Hof van beroep Gent 01-02-2006

Overeenkomst van reisorganisatie – Vordering tot schadevergoeding wegens annulering – Toepasselijkheid arbitragebeding – Overeenkomst tot arbitrage kan bij partijen bindende stukken, waarin zij blijk hebben gegeven van hun wil om het geschil aan arbitrage te onderwerpen

Hof van beroep Gent 02-10-2006

Handelsagentuur – Toepasselijkheid arbitragebeding – Stilzwijgend verlengde overeenkomst die uitdrukkelijk niet voor stilzwijgende verlenging vatbaar was – Overeenkomst tot arbitrage kan bij partijen bindende stukken, waarin zij blijk hebben gegeven van hun wil om het geschil aan arbitrage te onderwerpen

Hof van beroep Gent 05-02-2007

Internationale bevoegdheid – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 28.3 – Opeenvolgende koopovereenkomsten – Samenhang – Begrip – Vrijwaring rechten van verdediging en vermijden mogelijk onverenigbare beslissingen – Doelmatigheid is geen criterium – Artikel 5.1 – Forum executionis – Plaats van levering – Artikel 31b Weens Koopverdrag (CISG) – Plaats van het ter beschikking stellen van de goederen

Hof van beroep Gent 22-09-2004

Internationale bevoegdheid – Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – Artikel 18 – Forum van acceptatie – Exceptie van onbevoegdheid opwerpen in limine litis, vóór elk verweer ten gronde – Niet voor het eerst in hoger beroep, na verzet

Hof van beroep Gent 23-11-2005

Internationale bevoegdheid – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 23 – Koopovereenkomst – Interpretatie bevoegdheidsbeding

Hof van beroep Gent, 26-11-2003

Internationale bevoegdheid – Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – Artikel 17– Bevoegdheidsbeding