Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
2 resultaten

Hof van beroep Gent 13-10-2005

Internationale bevoegdheid – Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – Artikel 5.3 – Onrechtmatige daad – Aanvaring in Belgische territoriale wateren – Forum delicti commissi

Hof van beroep Gent 14-12-2006

Internationale bevoegdheid – Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – Verzekering en onrechtmatige daad – Assuradeur/gevolmachtigde van de verzekeraar is geen verzekeraar in de zin van artikel 8 – Geen forum actoris – Verzekeringsprestatie is in casu een haalschuld – Geen forum executionis contractus op grond van artikel 5.1