Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
1 resultaten

Hof van Justitie 11-03-2010, C-19/09, Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH / Silva Trade SA

Internationale bevoegdheid – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 5, lid 1, sub b – Agentuurovereenkomst - Forum executionis contractus - Begrip leveringsplaats – Uitvoering in verschillende lidstaten – Handelsagent verricht kenmerkende prestatie – Plaats van de hoofdlevering – Bepalingen van de overeenkomst – Daadwerkelijke uitvoering – Woonplaats handelsagent