Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
6 resultaten

Hof van Justitie 01-07-2010, C-211/10, Povse / Alpago

Internationale bevoegdheid – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Artikel 10 - Ongeoorloofde overbrenging van een kind – Terugkeer van het kind – Artikel 11 – Procedure van tenuitvoerlegging – Artikel 47

Hof van Justitie 15-07-2010, C-256/09, Purrucker / Vallés Pérez

Erkenning en tenuitvoerlegging – Verodening 2201/2009 (Brussel IIbis) –Voorlopige maatregelen – Gezagsrecht – Internationale bevoegdheid op grond van artikel 20 – De artikelen 21 en volgende zijn niet van toepassing

Hof van Justitie 17-06-2010, C-312/09, Michalias / Ioannou-Michalia

Internationale bevoegdheid – Verordening 1347/2000 (Brussel II) – Echtscheiding – Territoriaal en temporeel toepassingsgebied

Hof van Justitie 20-05-2010, C-111/09, Vienna Insurance Group / Bilas

Internationale bevoegdheid – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 24 van toepassing - Verzekeringen

Hof van Justitie 21-01-2010, C-444/07, MG Probud Gdynia sp. z o. o.

Erkenning en tenuitvoerlegging - Verordening 1346/2000 (Insolventie) – Artikelen 3, 4, 5, 10, 16, 17, 25 en 26 Faillissement – Executiemaatregelen in strijd met de lex concursus gelast in een andere lidstaat met betrekking tot de aldaar gelegen goederen - Verplichting tot erkenning en tenuitvoerlegging beslissingen – Universele strekking van de hoofdinsolventieprocedure kan alleen worden beperkt door opening van een secundaire insolventieprocedure

Hof van Justitie 25-02-2010, C-381/08, Car Trim GmbH / KeySafety Systems Srl

Internationale bevoegdheid – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 5, lid 1, sub b – Overeenkomst tot verkoop van nog te vervaardigen of voort te brengen goederen – Forum executionis contractus – Kwalificatie overeenkomst als koopovereenkomst of dienstverstrekkingsovereenkomst – Interpretatie aan de hand van Unie- en internationaal recht – Geen levering van materiaal door de koper – Wel aansprakelijkheid van de verkoper voor conformiteit – Begrip leveringsplaats – Geen conflictenrechtelijke methode – Bepalingen van de overeenkomst – Plaats van de materiële overdracht van de goederen waarmee de koper op de eindbestemming van de verkooptransactie de feitelijke macht om over deze goederen te beschikken heeft verkregen of had moeten verkrijgen