Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
9 resultaten

Rechtbank van eerste aanleg Bergen 16-06-2010

Erkenning - Pakistaans huwelijk – Erkenning geweigerd wegens bigamie – Huwelijksaangifte in België – Weigering bij gebrek aan celibaatsattest – Niet-erkenning huwelijk geldt als celibaatsbewijs

Rechtbank van eerste aanleg Brussel 08-06-2010

WBN – Artikel 12 – Nationaliteit – Kinderen – Marokkaans huwelijk – Bigamie – Uitoefening van het ouderlijk gezag – Toepasselijk recht – WIPR – Artikel 35 – Gewone verblijfplaats van het kind – Marokkaans recht

Rechtbank van eerste aanleg Eupen 02-03-2010

Internationale bevoegdheid – WIPR – Artikel 61 – Afstamming – Gewone verblijfplaats van het kind – Toepasselijk recht – Artikel 62 – Betwisting vaderschap Turkse echtgenoot – Lex patriae vader – Turks recht – Vaststelling vaderschap Roemeense vader – Lex patriae vader – Roemeens recht

Rechtbank van eerste aanleg Gent 24-03-2010

Erkenning – WIPR – Artikelen 31, 27 en 21 – Turkse huwelijksakte – Exceptie van Belgische internationale openbare orde – Geen weigeringsgronden – Geen schijnhuwelijk in de zin van artikel 146bis BW – Geen bevoegdheid voor de vordering tot afgifte van een visum

Rechtbank van eerste aanleg Hasselt 16-02-2010

Internationale bevoegdheid – WIPR – Artikel 66 – Adoptie – Gewone verblijfplaats adoptant – Toepasselijk recht – Artikel 67 – Lex patriae adoptant – Spaans recht – Toepassing van het Belgisch recht omdat de toepassing van het Spaans recht kennelijk het hogere belang van de geadopteerde zou schaden

Rechtbank van eerste aanleg Hasselt 27-04-2010

Erkenning – WIPR – Artikel 25 – Turks echtscheidingsvonnis – Geen weigeringsgronden – Geen simulatie aanknoping met Turkije om internationale bevoegdheid te manipuleren

Rechtbank van eerste aanleg Leuven 10-05-2010

Erkenning Filippijnse huwelijksakte – WIPR – Artikel 27 – Schijnhuwelijk – Toepasselijk recht – Rechtstreekse toepassing artikel 146bis BW – Geen distributieve toepassing leges patriae

Rechtbank van eerste aanleg Luik 22-05-2009

Internationale bevoegdheid – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Artikel 3.1.a 5de en 6de streepje – Echtscheiding – Toepasselijk recht – Artikel 55, § 1, 4° – Belgisch recht

Rechtbank van eerste aanleg Luik 24-11-2009

Internationale bevoegdheid – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Artikel 3.1.a vierde streepje – Echtscheiding - Interne bevoegdheid – WIPR – Artikel 13 – Toepassing naar analogie – Toepasselijk recht – Artikel 55 – Pakistaans recht – Toepassing van het Belgisch recht op grond van artikel 19 omdat “de op dit ogenblik gestelde vraag slechts aan de orde is omwille van haar band met België”