Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
2 resultaten

Rechtbank van eerste aanleg Hasselt 16-02-2010

Internationale bevoegdheid – WIPR – Artikel 66 – Adoptie – Gewone verblijfplaats adoptant – Toepasselijk recht – Artikel 67 – Lex patriae adoptant – Spaans recht – Toepassing van het Belgisch recht omdat de toepassing van het Spaans recht kennelijk het hogere belang van de geadopteerde zou schaden

Rechtbank van eerste aanleg Hasselt 27-04-2010

Erkenning – WIPR – Artikel 25 – Turks echtscheidingsvonnis – Geen weigeringsgronden – Geen simulatie aanknoping met Turkije om internationale bevoegdheid te manipuleren