Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
9 resultaten

Hof van Cassatie 27-09-2011

Internationaal goederenvervoer – Toepassing van het CMR-verdrag – Artikel 30 – De termijnen voor het maken van voorbehoud

Hof van Justitie 13-10-2011, C 139/10, Prism Investments BV / Jaap Anne van der Meer

Tenuitvoerlegging – Artikel 45 Verordening 44/2001 (Brussel I) - Exequatur – Rechtsmiddel tegen beslissing – Uitvoering door verrekening in land van herkomst geen grond voorzien in artikel 34 en 35 – Weigering of intrekking niet mogelijk

Rechtbank van eerste aanleg Brussel, 19-09-2011

Erkenning van Kameroens huwelijk – Artikel 27 WIPR – Geen schijnhuwelijk – Artikel 18 WIPR – Geen wetsontduiking

Rechtbank van eerste aanleg Gent, 09-09-2010

Toepasselijk recht – Artikel 62, § 1 WIPR - Betwisting van vaderschap – Turks recht – Uitzonderingsclausule van artikel 19 WIPR niet van toepassing – Heropening van de debatten

Rechtbank van eerste aanleg Gent, 24-03-2011

Toepasselijk recht – Toepassing van Turks recht – Betwisting van vaderschap

Rechtbank van eerste aanleg Gent, 30-06-2011

Internationale bevoegdheid – Artikel 61 WIPR – Afstamming - Betwisting van vaderschap van Nederlandse man – Toepasselijk recht – Artikel 62 WIPR – Toepassing van het Nederlands recht – Geen toepassing van artikel 19 WIPR

Rechtbank van eerste aanleg Mechelen, 03-11-2009

Erkenning van een Marokkaans huwelijk – Artikel 27 WIPR – Verstoting – Artikel 57 WIPR – Bigamie – Dubbele nationaliteit – Onderzoek naar de meest effectieve nationaliteit – Artikel 3, §2 WIPR – Heropening van de debatten

Rechtbank van eerste aanleg Mechelen, 16-03-2010

Begrip nationaliteit – Artikel 3 § 2 WIPR Dubbele nationaliteit – Meest effectieve nationaliteit – Keuze voor de Nederlandse nationaliteit – Weigering tot erkenning van de verstoting – Artikel 57 WIPR

UK Supreme Court 27-07-2011, Jivraj / Hashwani

Joint venture overeenkomst – Arbitragebeding – Keuze voor arbiters uit een bepaalde religieuze groep – Engelse Employment Equality Regulations 2003 niet van toepassing want arbiter geen werknemer