Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
2 resultaten

Hof van Cassatie 04-11-2010

Toepasselijk recht – Vreemd recht – Toepassing conform interpretatie in land van oorsprong – Schending van vreemd recht – Cassatiemiddel –Vermelding verwijzingsregel vereist

Hof van Cassatie 11-10-2011

Internationale bevoegdheid – CMR-verdrag – Artikel 31.1 b) – Internationaal transport van goederen over de weg – Bevoegdheid voor alle geschillen verbonden aan het transport onderworpen aan het artikel