Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
4 resultaten

Hof van Cassatie 03-09-2015

Internationale bevoegdheid – Artikel 5.1 Verordening 44/2001 (Brussel I)– Verzendingskoop – Plaats van de uitvoering – Incoterms – CFR

Hof van Cassatie 11-01-2016

Schijnhuwelijk – Artikel 146bis BW – Nietigverklaring huwelijk – Artikel 46 WIPR – Distributieve verwijzingsregel – Geldigheidsvoorwaarden huwelijk

Hof van Cassatie 15-05-2015

Erkenning - Artikel 29 WIPR – Feitelijk gevolg – Huwelijk – Buitenlandse huwelijksakte – Voorwaarden voor erkenning – Bigamie – Geen gevolg

Hof van Cassatie 28-01-2016

Nationaliteit – Oud artikel 12bis, § 1, 3° WBN – Advies procureur des Konings – Termijn van vier maanden – Ogenblik van de betekening