Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
8 resultaten

Familierechtbank Brussel 03-07-2015

Betwisting vaderschap - Naam - Vermoeden vaderschap na ontbinding huwelijk - Artikel 61, ?2 WIPR - Artikel 62 WIPR - Kameroens recht - Uitzonderingsclausule - Artikel 19 WIPR - Italiaans recht

Familierechtbank Brussel 12-01-2015

Binnenlandse adoptie – Uitspraak gewone adoptie van een meerderjarige – Artikel 353 BW – Internationale bevoegdheid – Artikel 66 WIPR – Gewone verblijfplaats kandidaat-adoptanten in België – Toepasselijk recht – Montenegrijnse en Belgische nationaliteit – Totstandkoming adoptie – Artikel 67 WIPR – Toepassingsgebied – Artikel 70 WIPR – Toestemming adoptie – Artikel 68 WIPR – Wijze van totstandkoming van de adoptie – Artikel 69 WIPR – Belgisch recht

Familierechtbank Luik (afd. Luik) 15-01-2016

Afstamming - Vaststelling vaderschap - Consulaire erkenning - Vraag tot overschrijving in de registers van de burgerlijke stand - Artikel 61, § 2 WIPR - Artikel 62 WIPR - Frans recht

Familierechtbank Oost Vlaanderen (afd. Gent) 25-06-2015

Weigering om huwelijk te voltrekken – Artikel 167, 1ste lid BW – Plicht om te voltrekking van het huwelijk te weigeren indien er niet voldaan is aan hoedanigheden en voorwaarden – Artikel 146bis BW – Geen schijnhuwelijk – Weigering ongegrond

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 04-06-2015

Internationale bevoegdheid – Artikel 61 WIPR – Artikel 3 Verordening 4/2009 (Alimentatie) - Vaststelling vaderschap – Betaling alimentatie – Belang van het kind – Gewone verblijfplaats kind in België – Toepasselijk recht – Artikel 62 WIPR – Jamaicaans recht vordering tot vaststelling vaderschap – Toestemming kind – Artikel 62, §1, tweede lid WIPR – Artikel 332quinquies BW – Verzet door de moeder – Verblijfsrechtelijke motieven – Afweging belangen partijen – Artikel 15 Verordening 4/2009 (Alimentatie) – Belgisch recht onderhoudsvordering – Artikel 336 BW

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 05-11-2015

Betwisting en vaststelling vaderschap – 2 in 1-vordering – Internationale bevoegdheid – Artikel 61 WIPR – Kind gewone verblijfplaats in België – Toepasselijk recht – Dualistische visie – Artikel 62 WIPR – Belgisch en Dominicaans recht – Artikel 63 WIPR – Titularis vordering – Vorderingsrecht vermeende biologische vader – Artikel 318, § 2 BW – Artikel 318, § 5 BW – Geen DNA-onderzoek mogelijk onder Dominicaans recht – Schending internationale openbare orde – DNA-onderzoek bevolen

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 10-09-2015

Huwen in het buitenland – Attest van geen huwelijksbeletsel – Consulair wetboek – Artikel 70 – Hoedanigheden en voorwaarden vereist om een huwelijk aan te gaan – Artikel 146bis BW – Geen schijnhuwelijk

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 19-03-2015

Betwisting en vaststelling vaderschap – 2 in 1-vordering – Internationale bevoegdheid – Artikel 61 WIPR – Kind gewone verblijfplaats in België – Toepasselijk recht – Dualistische visie – Artikel 62 WIPR – Turks recht – Geen vorderingsrecht biologische vader – Artikel 19 en 21 WIPR – Geen toepassing artikel 19 WIPR – Geen vorderingsrecht moeder – Schending internationale openbare orde – Belgische recht – DNA-test