Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
6 resultaten

Hof van cassatie, 03-11-2016

Erkenning – Echtscheiding – Overeenkomst tussen België en Zwiterland van 29 april 1959 – Litispendentie – Definitieve beslissing – Voorlopige en bewarende maatregelen

Hof van Cassatie, 07-11-2016

Financiële schade ten gevolge van een betaling – Onrechtmatige daad – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 5, 3 – Plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan – Plaats van de bankrekening van diegene die de betaling heeft verricht – Belgische rechter bevoegd

Hof van cassatie, 08-09-2016

Huwelijk – Schijnhuwelijk – Artikel 146bis BW – Artikel 8 EVRM

Hof van cassatie, 09-09-2016

Huwelijksvermogenstelsel – Toepasselijk recht – Artikel 3, lid 3 BW –Toepassing nationale wet – Geen gemeenschappelijke nationaliteit – Artikel 5 Haags Nationaliteitsverdrag – Dubbele nationaliteit – Griekse nationaliteitswetgeving – Nederlandse nationaliteitswetgeving

Hof van cassatie, 15-09-2016

Internationale bevoegdheid – Overeenkomst – Verzekeringen – Verdrag van Brussel van 1968 – Artikel 8 – Artikel 10 – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 9, §1, b)

Hof van Cassatie, 29-10-2015

Erkenning en uitvoerbaarverklaring van de rechterlijke beslissingen – Tenuitvoerlegging van een Belgische rechterlijke beslissing in Duitsland – Dwangsom bij niet-nakoming van hoofdveroordeling – Artikel 1385bis Ger.W. – Artikel 33, 1 Brussel I Vo – Artikel 38, 1 Brussel I Vo – Dwangsom wordt verbeurd enkel indien de hoofdveroordeling uitvoerbaar is verklaard