Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
2 resultaten

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, 09-08-2016

Beslissing tot weigering verblijf van meer dan drie maanden – Artikelen 40bis-40ter Vreemdelingenwet – Artikel 52 Vreemdelingenbesluit – Voorwaarden voor gezinshereniging – Marokkaanse huwelijksakte – Artikel 27 WIPR – De plano erkenning – Schending formele motiveringsplicht – Vernietiging van de beslissing

Raad voor Vreemdelingenbetwitstingen, 09-08-2016

Beslissing tot weigering verblijf van meer dan drie maanden – Artikelen 40bis-40ter Vreemdelingenwet – Artikel 52 Vreemdelingenbesluit – Voorwaarden voor gezinshereniging – Ghanese geboorteakte – Artikel 27 WIPR – De plano erkenning – Schending formele motiveringsplicht – Vernietiging van de beslissing