Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
3 resultaten

Hof van Cassatie 16-12-2016

Verordening 1393/2007 (Betekening) – Artikel 5 – Artikel 8 – Weigering inontvangstneming – Geen vertaling – (on)Regelmatige kennisgeving

Hof van Cassatie 23-01-2017

Staatloosheid – Verzoek tot erkenning als staatloze door erkende en geregistreerde Palestijnse vluchteling – Vraag of Palestina beschouwd kan worden als een “staat” – Verdrag van Montevideo 1933 (rechten en plichten van Staten) – Erkenning door internationale gemeenschap bepalend?

Hof van Cassatie 24-02-2017

Contractuele overeenkomst – Toepasselijk recht – Bestaan en geldigheid overeenkomst – Artikel 98 WIPR – Verdrag van Rome van 1980 (EVO) – Artikel 8, lid 1 EVO – Artikel 8, lid 2 EVO –Artikel 4 EVO – Geen rechtskeuze: recht van land waarmee overeenkomst het nauwst verboden is – Discussie over toestemming: recht van land waar partij gewone verblijfplaats heeft