Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
2 resultaten

Familierechtbank Brussel 06-12-2016

Erkenning buitenlandse authentieke akte – Marokkaans huwelijk – Weigering erkenning ambtenaar burgerlijke stand – Beroep familierechtbank – Artikel 27, § 1 WIPR – Conflictenrechtelijke controle – Vormvoorwaarden – Artikel 47 WIPR – Grondvoorwaarden – Artikel 46 WIPR – Marokkaans recht – Huwelijk bij volmacht – Onvoldoende aangetoond dat Marokkaanse vormvoorwaarden werden nageleefd – Niet-erkenning huwelijksakte

Familierechtbank Luik (afd. Luik) 27-01-2017

Erkenning – Huwelijk – Gezinshereniging – Internationale bevoegdheid – Artikel 23 WIPR – Artikel 27 WIPR – Legalisatie – Artikel 30 WIPR – Artikel 46 WIPR – Nationaliteit – Artikel 47 WIPR – Syrisch recht – Artikel 12 van het Verdrag van Genève – Gewone verblijfplaats – Artikel 146bis BW – Toestemming – Openbare orde