Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
2 resultaten

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 10-11-2016

Relatie van samenleven – Schijnwettelijke samenwoning – Artikel 40bis, § 2, 2° Vreemdelingenwet – Partnerrelatie – Geen liefdesrelatie

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 27-10-2016

Erkenning – Huwelijk – Aanvraag gezinshereniging – Macedonische huwelijksakte – Artikel 27 WIPR – Gezag van gewijsde – Schending motiveringsplicht