Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
1 resultaten

Grondwettelijk Hof 12-10-2017

Betalingsbevel – Verordening 1896/2006 (Betalingsbevel) – Artikelen 1338 en
1340 Ger.W. – Artikel 7 Verordening 1896/2006 – Grensoverschrijdende aard
van het geschil – Geen strijdigheid