Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
11 resultaten

Hof van beroep Brussel 02-06-2017

Internationale bevoegdheid – Overeenkomst – Exclusieve verkoopconcessie –
Artikel 23 Verordening 44/2001 (Brussel I) – Interpretatie van een forumbeding
– Artikel 5, 1, b) Brussel I

Hof van beroep Brussel 03-02-2017

Internationale bevoegdheid – Ouderlijke verantwoordelijkheid – Verblijf van
het kind – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Artikel 8 Brussel IIbis –
Gewone verblijfplaats – Artikel 15 Brussel IIbis – Verwijzing naar een gerecht
dat beter in staat is de zaak te behandelen – Belang van het kind – Toepasselijk
recht – Verdrag van Den Haag van 1996 (kinderbescherming) – Artikel 15 –
Recht van het forum – Certificaat conform artikel 41 Brussel IIbis

Hof van beroep Brussel 05-09-2017

Adoptie – Niet in kracht van gewijsde getreden Pools adoptievonnis – Verdrag
van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Daadwerkelijke uitoefening
gezagsrecht – Verzoek tot onmiddellijke terugkeer van het kind naar Polen
afgewezen – Hoger beroep door Openbaar Ministerie – Artikel 1322quinquies
Ger. W. – Artikel 1322sexies Ger. W. – Artikel 11, lid 6 Brussel IIbis

Hof van beroep Brussel 07-09-2017

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – (oud) Artikel 16, § 2 WBN –
Verkrijging door huwelijk – Zwaarwichtige feiten eigen aan de persoon –
Correctionele veroordeling – Bestaan van een gemeenschappelijk leven

Hof van beroep Brussel 09-06-2017

Internationale bevoegdheid – Ouderlijke verantwoordelijkheid – Verordening
2201/2003 (Brussel IIbis) – Artikel 15 Brussel IIbis – Verwijzing naar een gerecht
dat beter in staat is de zaak te behandelen

Hof van beroep Brussel 22-05-2017

Adoptie – Erkenning – Niet conform het Haags Verdrag van 1993 – Artikel 364-
1 BW – Artikel 361 BW – Afwijking – Artikel 365-6 BW – Hoger belang van het
kind – Minderjarige gadopteerde die meerderjarig is geworden – Artikel 8
EVRM

Hof van beroep Brussel 23-06-2017

Adoptie – Erkenning – Weigering erkenning van een adoptie vastgesteld bij
akte conform Chinees recht – Niet conform het Haags Verdrag van 1993
(adoptie) – Artikel 364-1 BW – Artikel 361-1 BW – Afwijking – Artikel 365-6 BW
– Geen recht op een kind – Subsidiariteitsbeginsel – Recht om zijn afkomst te
kennen – Hoger belang van het kind – Openbare orde – Artikel 8 EVRM

Hof van beroep Brussel 24-04-2017

Internationale bevoegdheid – Ouderlijke verantwoordelijkheid – Ongeoorloofd
achterhouden van een kind – Verdrag van Den Haag van 1980
(kinderontvoering) – Artikel 13, b Verdrag van Den Haag van 1980 –
Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Artikel 11 Brussel IIbis – Artikel 15
Brussel IIbis – Verwijzing naar een gerecht dat beter in staat is de zaak te
behandelen – Hoger belang van het kind

Hof van beroep Brussel 24-04-2017

Internationale bevoegdheid – Ouderlijke verantwoordelijkheid – Pleegvoogdij –
Marokkaans kind – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Artikel 8 Brussel
IIbis – Gewone verblijfplaats – Toepasselijk recht – Verdrag van Den Haag van
1996 (kinderbescherming) – Artikel 15 – Recht van het forum – Hoger belang
van het kind – Artikel 475bis BW – Artikel 475ter BW – Toestemming van de
ouders

Hof van beroep Gent 26-10-2017

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis, § 1, 2° WBN – Bewijs van
kennis van één van de drie landstalen – Artikel 1 KB 14 januari 2013 – Bewijs
van economische participatie – Documentair systeem – Taak van de rechter