Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
3 resultaten

Familierechtbank Brussel 10-05-2017

Naam – Verbetering van de naam in nationaliteitsverklaring – Artikel 1383
Ger.W. – Artikel 15 WBN – Verbetering (nog) niet mogelijk

Familierechtbank Brussel 18-05-2017

Internationale bevoegdheid – Ouderlijke verantwoordelijkheid – Verdrag van
Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis)
– Parallelle procedures – Artikel 20 Brussel IIbis – Voorlopige en bewarende
maatregelen

Familierechtbank Brussel 19-10-2017

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – (oud) Artikel 12bis, § 1, 3° WBN –
Negatief advies Openbaar Ministerie – Verbetering van de naam