Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
22 resultaten

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 01-02-2018, M.K. / Griekenland

Kinderontvoering – Onrechtmatige overbrenging van kinderen naar Griekenland – Verdrag van Den Haag van 1980 (Kinderontvoering) – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Artikel 11 Brussel IIbis – Artikel 13 Verdrag van Den Haag van 1980 – Tenuitvoerlegging beslissing tot terugkeer – Verzet van het kind – Belang van het kind – Recht van het kind om gehoord te worden – Geen schending van artikel 8 EVRM – Recht op respect voor het privé- en familieleven

Familierechtbank Brussel 07-11-2017

Erkenning – Buitenlandse authentieke akte – Afstamming – Draagmoederschap – Indische geboorteakte – Belgische wensouders – Artikel 27 WIPR – Artikel 62 WIPR – Belgische recht – Artikel 312 BW – Artikel 315 BW – Geen schending van de openbare orde – Moederlijke en vaderlijke erkenning

Familierechtbank Brussel 18-12-2017

Naam – Vaststelling van de naam – Verandering van de naam – Internationale bevoegdheid – Artikel 36 WIPR – Belgische nationaliteit – Toepasselijk recht – Artikel 37 WIPR – Artikel 38 WIPR– Artikel 11 van de wet van 8 mei 2014 – Artikel 335, § 1 BW – Gemeenschappelijke verklaring van de ouders – Termijn – 12 maanden – Artikel 17, § 2 van de wet van 18 december 2014 – Afwezigheid van keuze door de ouders – Splitsing van de naam – Dubbele naam – Verkrijging bijkomende nationaliteit – Artikel 37, § 2 WIPR

Familierechtbank Brussel 23-11-2017

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis WBN – Negatief advies Openbaar Ministerie – Deelname aan het leven van zijn onthaalgemeenschap – Omzendbrief van 8 maart 2013 – Kennis van één van de drie landstalen

Familierechtbank Brussel 30-11-2017

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis WBN – Economische participatie – Artikel 1, § 2, 7° WBN – Gelijkgestelde arbeidsdagen – Artikels 37 en 38 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 – Gewichtige feiten eigen aan de persoon – Artikel 1, § 2, 4° WBN – Konkinklijk besluit van 14 januari 2013 – Exhaustieve lijst

Familierechtbank Luxemburg (afd. Aarlen) 08-12-2017

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis, § 1, 5° WBN – Ononderbroken wettelijk verblijf – Geen hernieuwing van verblijfskaart – Europees burger – Ouder van een Belgisch kind

Hof van beroep Antwerpen 01-03-2017

Internationale bevoegdheid – Betwisting afstamming – Gewone verblijfplaats van het kind in Peru – Artikel 61 WIPR – Artikel 11 WIPR – Noodforum als subsidiaire ultieme bevoegdheidsregel

Hof van beroep Brussel 30-11-2017

Toepasselijk recht – Buitenlands recht – Afstamming – Betwisting van vaderschap – Beninees recht – Bezit van staat – Vaststelling van vaderschap – Ghanees recht – Artikel 19 WIPR – Artikel 21 WIPR

Hof van Cassatie 01-12-2017

Uitvoerbaarheid – Buitenlandse rechterlijke beslissing – Exequatur – Weigering tenuitvoerlegging – Artikel 25 WIPR – Artikel 24, § 1, 1° WIPR – Afwezigheid van een integrale uitgifte van de buitenlandse beslissing – Artikel 23 Ger.W. – Gezag van gewijsde – Artikel 25 Ger. W.

Hof van Cassatie 17-11-2017

Toepasselijk recht – Huwelijk – Huwelijk in Marokko – Attest van geen huwelijksbeletsel – Toepasselijk recht om de noodzakelijke voorwaarden te bepalen – Marokkaans recht van toepassing – Artikel 46 WIPR – Artikel 146bis BW – Artikel 47 WIPR – Artikel 65 van het Marokkaans Familiewetboek