Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
2 resultaten

Grondwettelijk Hof 07-02-2018

Nationaliteit – Verlies van de Belgische nationaliteit – Vervallenverklaring – Ernstige tekortkomingen aan de verplichtingen als Belgische burger

Grondwettelijk Hof 11-01-2018

Nationaliteit – Vervallenverklaring van de Belgische nationaliteit – Artikel 23 WBN – Openbaarheid van de terechtzittingen – Uitzonderingen – Context (algemeen dreigingsniveau) – Niet-openbaarheid van de terechtzitting