Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
22 resultaten

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 15-03-2018, Naït-Liman / Zwitserland

Internationale bevoegdheid – Recht op toegang tot de rechter – Geen schending
artikel 6 EVRM – Compensatie voor foltering – Noodforum

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 18-12-2018, Khusnutdinov en X / Rusland

Ouderlijke verantwoordelijkheid – Terugkeer kind – Verblijfplaats kind – Geen
schending van artikel 8 EVRM – Recht op respect voor het privé- en familieleven
– Belang van het kind – Hereniging ouder met kind – Lengte procedures – Geen
schending van artikel 13 EVRM – Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 19-12-2018, Molla Sali / Griekenland

Toepasselijk recht – Erfopvolging – Automatische toepassing van de Sharia in
Griekenland op moslimminderheid – Geloof erflater – Testament opgesteld naar
Grieks recht – Rechten van minderheden – Artikel 14 EVRM (verbod van
discriminatie) – Artikel 1 Protocol 1 EVRM (bescherming van eigendom)

Familierechtbank Antwerpen (afd. Antwerpen) 12-12-2018

Erkenning – Echtscheiding – Marokkaanse authentieke akte – Verstoting –
Artikelen 78-93 Marokkaans Familiewetboek – Franse vrouw – Gewone
verblijfplaats in België – Kwalificatie echtscheiding – Geen toepassing van artikel
57 WIPR – Artikel 25 WIPR – Geen weigeringsgronden

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 13-12-2018

Toepasselijk recht – Afstamming – Artikel 62 WIPR – 2 in 1-vordering – Vordering
vaststelling vaderschap – Ivoriaans recht – Gerechtelijke vaststelling vaderschap

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 15-02-2018

Toepasselijk recht – Afstamming – Artikel 62 WIPR – 2-in-1-vordering –
Vordering tot betwisting vaderschap – Aanhouding vordering tot vaststelling
vaderschap

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 18-10-2018

Internationale bevoegdheid – Toepasselijk recht – Afstamming – Betwisting
vaderschap – Artikel 61 WIPR – Gewone verblijfplaats van het kind – Artikel 62,
§ 1 WIPR – Toepassing Nepalees recht – Artikel 15, § 2 WIPR – Onmogelijkheid
om vreemd recht tijdig vast te stellen – Toepassing Belgisch recht – Aanhouding
vordering tot vaststelling vaderschap

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 29-06-2017

Internationale bevoegdheid – Toepasselijk recht – Afstamming – Artikel 61 WIPR
– Artikel 62 WIPR – 2-in-1-vordering – Meerderheidsvisie – Vordering tot
betwisting vaderschap naar Italiaans recht – Artikel 63 WIPR – Bewijsmiddelen
– Kostprijs DNA-onderzoek – Paterniteitsonderzoek

Hof van beroep Antwerpen 22-03-2017

Internationale bevoegdheid – Relatie van samenleven – Geen toepassing van
artikel 22, 1° Verordening 44/2001 (Brussel I) – Verkoop van buitenlands
onroerend goed

Hof van beroep Brussel 10-08-2018

Nationaliteit – Artikel 24 WBN – Herverkrijging van de Belgische nationaliteit –
Onafhankelijkheid van Congo – Verlies van de Belgische nationaliteit – Belg met
Congolees statuut – Belg met koloniaal statuut