Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
21 resultaten

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 10-04-2019

Erkenning – Draagmoederschap – Buitenlandse geboorteakte – Wensvader is de
biologische vader – Wensmoeder is niet de biologische moeder – Vaderlijke
afstamming is door de overheid erkend – Artikel 8 EVRM – Recht op respect voor
het privéleven van het kind – Mogelijkheid tot vaststelling afstammingband met
wensmoeder noodzakelijk – Mogelijkheid adoptie toegelaten – Belang van het
kind

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 07-06-2018

Huwelijk – Huwen in het buitenland – Marokko – Attest van geen
huwelijksbeletsel – Consulair wetboek – Artikel 70 – Artikel 71 – Verzet door het
parket – Hoedanigheden en voorwaarden vereist om een huwelijk aan te gaan –
Artikel 146bis BW – Geen schijnhuwelijk

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 08-11-2018

Internationale bevoegdheid – Toepasselijk recht – Afstamming – 2-in-1-
vordering – Betwisting van vaderschap – Artikel 61 WIPR – Artikel 62 WIPR –
Nederlands recht – Verbetering geboorteakte – Artikel 1383 e.v. Ger.W.

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 11-10-2018

Internationale bevoegdheid – Toepasselijk recht – Nietigverklaring huwelijk–
Artikel 3, 1, a Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Artikel 46 WIPR – Artikel
47 WIPR – Filipijns recht – Belgisch recht – Bigamie

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 11-10-2018

Staat van personen – Verzoek tot erkenning als staatloze – Verdrag van New
York van 28 september 1954 (Staatloze) – Artikel 1.1 – Nationaliteit – Bewijs
ontbreken nationaliteit – Band met Staten – Geen Jordaanse nationaliteit – Geen
Belgische nationaliteit – Geen Finse nationaliteit

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 14-09-2017

Huwelijk – Huwen in het buitenland – India – Attest van geen huwelijksbeletselen
– Consulair wetboek – Artikel 70 – Artikel 71 – Verzet door het parket –
Hoedanigheden en voorwaarden vereist om een huwelijk aan te gaan – Artikel
146bis BW – Geen schijnhuwelijk

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 29-11-2018

Huwelijk – Huwen in het buitenland – India – Attest van geen huwelijksbeletsel
– Consulair wetboek – Artikel 70 – Artikel 71 – Verzet door het parket –
Hoedanigheden en voorwaarden vereist om een huwelijk aan te gaan – Artikel
146bis BW – Schijnhuwelijk

Hof van beroep Gent 10-01-2019

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis, § 1, 2° WBN – Artikel 15
WBN – Artikel 1, § 2, 4° WBN – Artikel 2 Koninklijk besluit van 14 januari 2013 –
Negatief advies Openbaar Ministerie – Gewichtige feiten eigen aan de persoon
– Gebruik valse identiteit/naam

Hof van beroep Gent 10-01-2019

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis, § 1, 4° WBN – Artikel 9
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 – Negatief advies Openbaar Ministerie –
Bewijs van een handicap of invaliditeit

Hof van beroep Gent 13-12-2018

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis, § 1, 3° WBN – Artikel 15
WBN – Artikel 1, § 2, 4° WBN – Artikel 2 Koninklijk besluit van 14 januari 2013 –
Negatief advies Openbaar Ministerie – Gewichtige feiten eigen aan de persoon
– Gebruik valse identiteit/naam