Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
7 resultaten

Hof van beroep Brussel 01-03-2019

Toepasselijk recht – Alimentatie – Alimentatie na echtscheiding – Artikel 15 Verordening 4/2009 (Alimentatie) – Protocol van Den Haag van 2007 (Onderhoud) – Gewone verblijfplaats – Artikel 3, 2 – Mauritaans recht – Bijzondere regel voor echtgenoten en ex-echtgenoten – Artikel 5 – Artikel 7 – Overeenkomst tussen de echtgenoten voor het Belgisch recht

Hof van beroep Brussel 12-05-2017

Internationale bevoegdheid – Toepasselijk recht – Ouderlijke verantwoordelijkheid – Kinderontvoering – Artikel 8 Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Artikel 15 Verdrag van Den Haag van 1996 (Kinderbescherming) – Belgisch recht – Kinderen ouder dan 16 jaar

Hof van beroep Brussel 15-02-2019

Internationale bevoegdheid – Toepasselijk recht – Adoptie – Ongehuwd homokoppel – Artikel 66 WIPR – Artikel 67 WIPR – Franse adoptant met woonplaats en gewone verblijfplaats in België – Adoptie naar Frans recht niet mogelijk – Onderzoek kennelijke schending hoger belang van de geadopteerde

Hof van beroep Brussel 15-03-2019

Internationale bevoegdheid – Alimentatie – Devolutieve werking van het hoger beroep – Artikel 1253ter/7 Ger. W. – Afstand van geding – Artikel 3 Verordening 4/2009 (Alimentatie) – Gewone verblijfplaats – Huwelijksvermogen – Artikel 42 WIPR – Authentieke akte bij de notaris

Hof van beroep Brussel 15-03-2019

Internationale bevoegdheid – Alimentatie – Erkenning van een uitreisverbod (‘travel ban’) – Openbare orde – Geen bevoegdheid voor de Belgische rechter – Directe rechterlijke communicatie – Internationaal Haags Netwerk van Rechters gespecialiseerd in familiezaken

Hof van beroep Brussel 22-02-2019

Internationale bevoegdheid – Toepasselijk recht – Ouderlijke verantwoordelijkheid – Kinderontvoering – Geen omgangsrecht – Alimentatie – Artikel 3 Verordening 4/2009 (Alimentatie) – Artikel 3 Protocol van Den Haag van 2007 (Onderhoud) – Belgisch recht – Artikel 18, lid 1 Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Toetsing van de ontvankelijkheid – Artikel 19 Verordening 1393/2007 (Betekening) – Niet-verschenen verweerder

Hof van beroep Brussel 22-05-2019

International bevoegheid – Ouderlijke verantwoordelijkheid – Aanhangigheid – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Toepassingsgebied – Maatregelen ter bescherming van het kind – Artikel 15 – Verwijzing naar een gerecht dat beter in staat is de zaak te behandelen – Artikel 19 – Uitwisseling van informatie tussen rechters – Europees justitieel netwerk