Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
3 resultaten

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 21-07-2015, Frisancho Perea / Slowakije

Schending artikel 8 EVRM – Recht op respect voor familieleven – Internationale kinderontvoering – Haags Kinderontvoeringsverdrag – Ongeoorloofde overbrenging kind – Samenvoeging artikels 6 en 8 EVRM – Tenuitvoerlegging bevel tot terugkeer – Recht op een eerlijk proces – Toegang tot de rechter – Geen effectief rechtsmiddel

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 21-07-2015, G. S. / Georgië

Schending artikel 8 EVRM – Recht op respect voor familieleven – Internationale kinderontvoering – Haags Kinderontvoeringsverdrag – Ongeoorloofde overbrenging kind – Geestelijk gevaar – Artikel 13, b Haags Verdrag – Belang van het kind – Redelijke termijn

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 21-07-2015, R. S. / Polen

Schending artikel 8 EVRM – Recht op respect voor familieleven – Internationale kinderontvoering – Haags Kinderontvoeringsverdrag – Ongeoorloofde overbrenging kind – Geestelijk gevaar – Artikel 13, b Haags Verdrag – Belang van het kind – Redelijke termijn