Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
1 resultaten

Grondwettelijk Hof 05-03-2015

Nationaliteit – Vreemdeling die huwt met een Belg – Procedure van nationaliteitsverklaring – Voorwaarden – Verblijf van de echtgenoten gedurende ten minste drie jaar in België samen – Huwelijk uitgesteld door een door de ambtenaar van de burgerlijke stand genomen beslissing tot weigering van het voltrekken van het huwelijk – Het niet in aanmerking nemen van de periode van wettelijk samenwonen