Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
1 resultaten

Grondwettelijk Hof 27-04-2017

Uitvoerbaarheid – Gerechtelijk recht – Artikel 1412quinquies Ger. W. – Bewarend beslag en middelen tot tenuitvoerlegging – Goederen die niet in beslag kunnen worden genomen – Eigendommen van een buitenlandse mogendheid die zich bevinden op het grondgebied van het Koninkrijk – Onmogelijkheid van beslag – Uitzonderingen – Voorwaarden – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Interpretatie volgens gewoonterechtelijke regels van internationaal recht