Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
2 resultaten

Hof van Justitie 09-12-2003, C-116/02, Gasser

Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) - vraag tot interpretatie – vraag gebaseerd op stellingen waarvan de juistheid niet werd onderzocht – voorwaarden – artikelen 17 en 21 – rechter bevoegd op basis van een bevoegdheidsbeding moet de zaak aanhouden totdat de eerst aangezochte rechter zich onbevoegd heeft verklaard – in het algemeen buitengewoon lange duur van de procedures in de staat van de eerst aangezochte rechter – geen grond om van
de bepalingen van artikel 21 af te wijken

Hof van Justitie 30-09-2003, C-167/01

Vennootschappen – Elfde richtlijn (89/666/EG) – volledige harmonisatie die bijkomende nationale openbaarmakinsgverplichting uitsluit – vrijheid van vestiging – regelmatige oprichting in een Lidstaat – geen bijkomende voorwaarden voor een filiaal in andere Lidstaat – uitzondering: misbruik