Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
2 resultaten

Hof van Justitie 01-03-2005, C-281/02, Owusu

Executieverdrag – Territoriaal toepassingsgebied van Executieverdrag – Artikel 2 – Bevoegdheid – Ongeval in derde staat – Lichamelijk letsel – Vordering, in verdragsluitende staat ingesteld tegen persoon met woonplaats in die staat en tegen andere verweerders met woonplaats in derde staat – Forum non conveniens-exceptie – Onverenigbaarheid met Executieverdrag

Hof van Justitie 14-10-2004, C-39/02, Mærsk Olie & Gas

Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – vordering tot beperking van aansprakelijkheid en vordering tot schadevergoeding in twee verschillende lidstaten – artikel 21 – aanhangigheid – hetzelfde onderwerp en dezelfde oorzaak – begrippen – artikel 25 – beslissing – begrip – artikel 27, 2 – verweerder tegen wie verstek werd verleend – begrip – stuk gelijkwaardig met het stuk dat het geding inleidt – beschikking na een eenzijdige procedure – kennisgeving – regelmatig en zo tijdig als nodig – beoordeling door de aangezochte rechter