Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
3 resultaten

Hof van Justitie 02-05-2009, C-523/07, A.

Internationale bevoegdheid – Artikel 20 - Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Beslissing tot ondertoezichtstelling van een kind – Begrip burgerlijke zaken – Begrip gewone verblijfplaats

Hof van Justitie 16-07-2009, C-168/08, Laszlo Hadadi (Hadady) / Csilla Marta Mesko

Erkenning en tenuitvoerlegging – Verordening 1347/2000 (Brussel II) en Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Echtscheidingsvonnis - Overgangsrecht – Onderzoek van de internationale bevoegdheid van de rechter van de lidstaat van oorsprong – Artikel 3, lid 1, sub b Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Gemeenschappelijke dubbele nationaliteit – Autonome uitlegging – Geen voorrang van de nationaliteit van het land van de aangezochte rechter – Geen onderzoek naar de meest effectieve nationaliteit

Hof van Justitie 23-12-2009, C-403/09, Jasna Detiček / Maurizio Sgueglia

Internationale bevoegdheid – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Artikel 20 – Voorlopige maatregelen – Uitvoerbare beslissing van ten gronde bevoegd gerecht van een andere lidstaat – Begrip spoedeisendheid – Beginsel van wederzijdse erkenning – Ongeoorloofde overbrenging van een kind – Band met territorium van de aangezochte rechter – Geen wijziging in de toewijzing van het gezag