Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
4 resultaten

Hof van Justitie 07-04-2011, C-291/09, Francesco Guarnieri & Cie / Vandevelde Eddy VOF

Cautio judicatum solvi – Artikel 851 Gerechtelijk Wetboek – Monegaskische verweerder – Verenigbaarheid met artikel 34 VWEU

Hof van Justitie 09-06-2011, C-87/10, Electrosteel Europe SA/Edil Centro SpA

Internationale bevoegdheid – Artikel 5, 1, b Verordening 44/2001 (Brussel I) - Koopcontract – Forum executionis contractus – Incoterms kunnen de plaats van levering aanduiden

Hof van Justitie 12-05-2011, C-391/90, Runevic-Vardyn/Vilniaus miesto savivaldybés administracija

Recht op vrij verkeer en verblijf in de EU – Artikel 21 VWEU – Artikel 18 VWEU – Richtlijn 2000/43 – Naam volgens schrijfwijze officiële taal van het land van de akte van de burgerlijke stand

Hof van Justitie 12-05-2011, C‑144/10, Berliner Verkehrsbetriebe / JPMorgan Chase Bank NA

Internationale bevoegdheid - Artikelen 22, 2 en 27 Verordening 44/2001 (Brussel I) – Exclusieve bevoegdheid van gerechten van staat van vestiging voor geschillen betreffende geldigheid van besluiten van organen van vennootschappen – Besluit orgaan tot sluiting overeenkomst ongeldig wegens schending statuten – Aanhangigheid