Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
1 resultaten

Arbitragehof 29-03-2006

Grensoverschrijdende betekening – artikel 40 Ger. W. – moment
waarop betekening geacht wordt te zijn verricht – verenigbaarheid met grondwettelijk gelijkheidsvereiste (neen)