Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
6 resultaten

Arbeidsrechtbank Luik 08-05-2018

Erkenning – Echtscheiding – Verstoting – Talak – Polygamie – Overlevingspensioen – Belgisch-Marokkaans Algemeen Verdrag betreffende de sociale zekerheid – Artikel 57, § 2, 3° WIPR – Oud artikel 570 Ger.W. – Respect voor de rechten van verdediging – Openbare orde

Arbeidsrechtbank Brussel 04-09-2017

Staatloosheid – Palestina – Tegemoetkomingen aan personen met een
handicap

Arbeidsrechtbank Charleroi 21-03-2005

Vordering uit individuele arbeidsovereenkomst – airhostess – Internationale bevoegdheid – Verordening 44/2001 (Brussel I) – artikel 19 – plaats waar de werknemer gewoonlijk werkt – begrip – toepasselijk recht – Verdrag van Rome van 1980 (EVO) – artikelen 3, 6 en 7 – nauwere band – begrip –voordeliger bepalingen

Arbeidsrechtbank Tongeren 01-02-2005

Internationale bevoegdheid – Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – vordering uit individuele arbeidsovereenkomst

Arbeidsrechtbank Tongeren 12-11-2003

Schuldsanering in Nederland voor een natuurlijke persoon – gevolgen in België

Arbeidsrechtbank Hasselt 19-06-2000

Arbeidsovereenkomst - bevoegdheidsbeding – Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – toepasselijke versie