Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
28 resultaten

Hof van beroep Antwerpen 05-12-2018

Internationale bevoegdheid – Onrechtmatige daad – Artikel 7.2 Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Plaats waar schade is ingetreden – Artikel 8.1 – Pluraliteit van verweerders – Nauwe band tussen vorderingen – Artikel 11, lid 1, b) – Bevoegdheid in verzekeringszaken – Artikel 9 WIPR – Samenhang – Artikel 123, § 2 WIPR – Forumbeding in trustakte – Artikel 5, § 1 WIPR – Woonplaats verweerder – Artikel 96, 2° WIPR – Artikel 11 WIPR – Noodforum

Hof van beroep Antwerpen 27-02-2017

Europese Executoriale Titel – Verordening 805/2004 (EET) – Artikel 19 – Heroverwegingsprocedure – Prejudiciële vragen – Omzetting in Belgische wetgeving – Artikel 288 VWEU – Waarmerking van een beslissing als Europees executoriale titel – Verzet – Hoger beroep – Overmacht – Buitengewone omstandigheden buiten de wil van de schuldenaar

Hof van beroep Antwerpen 22-03-2017

Internationale bevoegdheid – Relatie van samenleven – Geen toepassing van
artikel 22, 1° Verordening 44/2001 (Brussel I) – Verkoop van buitenlands
onroerend goed

Hof van beroep Antwerpen 04-12-2017

Internationale bevoegdheid – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Forumbeding – Algemene voorwaarden – Artikel 23 – Taal – Artikel 2 – Betekening – Betalingsbevel

Hof van beroep Antwerpen 01-03-2017

Internationale bevoegdheid – Betwisting afstamming – Gewone verblijfplaats van het kind in Peru – Artikel 61 WIPR – Artikel 11 WIPR – Noodforum als subsidiaire ultieme bevoegdheidsregel

Hof van beroep Antwerpen 04-11-2013

Toepasselijk recht – Toepassing buitenlands recht – Overeenkomst – Verzekeringspolis – Maritiem recht – Rechtskeuze – Engels recht – Heropening van de debatten – Rol van de partijen bij toepassing buitenlands recht – Rechtskundige adviezen over buitenlands recht – Verzekerd risico – Institute Time Clauses Hulls – “Zeefortuin”

Hof van beroep Antwerpen 16-05-2017

Uitvoerbaarheid – Marokkaanse rechterlijke beslissing – Kafala – Verdrag van Den Haag van 1996 (kinderbescherming) – Artikel 33 Verdrag van Den Haag van 1996 – Samenwerking Centrale Autoriteiten – Artikel 33 nog niet geïmplementeerd in Belgische wetgeving – Artikel 22 WIPR – Weigeringsgronden artikel 25 WIPR – Kafala niet in strijd met openbare orde – Belang van het kind – Belang appellanten

Hof van beroep Antwerpen 17-06-2013

Toepasselijk recht – Toepassing buitenlands recht – Maritiem recht – Overdracht schuldvordering – Duits recht – Rechtsplegingsvergoeding – Vergoeding vertaalkosten – Expertisekosten

Hof van beroep Antwerpen 25-05-2016

Erkenning en uitvoerbaarheid – Marokkaanse rechterlijke beslissing – Kinderbeschermingsmaatregel – Artikel 20 IVRK – Kafala – Marokkaans recht – Verbod op adoptie – Verdrag van Den Haag van 1996 (kinderbescherming) – WIPR niet van toepassing – Principe: erkenning van rechtswege – Weigeringsgronden – Artikel 23 Verdrag van Den Haag van 1996 – Belang van het kind – Erkenning kafala verleent niet automatisch verblijfsrecht

Hof van beroep Antwerpen 26-05-2008

Toepasselijk recht – Toepassing buitenlands recht – Maritiem recht – Eenzijdige en retroactieve beëindiging van verzekeringsovereenkomst – Verhandelbaarheid van polissen – Engels recht – Betekenis “(re-)assignement” – Institute Time Clauses Hulls – Corvette Underwriters’ Clauses 1993 – Marine Insurance Act – Frauduleuze claim