Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
3 resultaten

Hof van beroep Antwerpen 08-06-2004

Toepasselijk recht – Verdrag van Rome – Artikel 3 Internationale handelsagentuur – uitwinningsvergoeding en verjaring – Rechtskeuze – artikel 7 – dwingende bepalingen

Hof van beroep Brussel 04-03-2002

Bewarend beslag op basis van buitenlands vonnis – voorafgaand exequatur niet vereist – zekere, opeisbare en vaststaande schuldvordering (ja) – spoedeisendheid

Hof van beroep Gent 25-10-2005

Verdrag van Den Haag van 1980 (Kinderontvoering) – artikel 1, a) – toepassingsgebied – artikel 3 – ongeoorloofde overbrenging – begrip