Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
1 resultaten

Hof van beroep Gent 09-05-2018

Internationale bevoegdheid – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 23, lid 1,
b) – Forumkeuze – Algemene factuurvoorwaarden – Toepasselijk recht – Weens
Koopverdrag (CISG) – Artikel 35 – Non-conformiteit van het geleverde goed –
Artikel 36 – Aansprakelijkheid van de verkoper – Bewijs – Verzoek
deskundigenonderzoek afgewezen – Verzoek getuigenbewijs afgewezen –
Schadebeding in algemene voorwaarden