Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
2 resultaten

Familierechtbank Brussel 07-03-2017

Erkenning van een Marokkaans huwelijk in België – Artikel 27 WIPR – Conflictenrechtelijke controle – Grondvoorwaarden – Artikel 46 WIPR – Schijnhuwelijk – Artikel 146bis BW – Vormvoorwaarden – Artikel 47 WIPR

Familierechtbank West-Vlaanderen (afd. Brugge) 13-01-2017

Nationaliteit – Artikel 5 WBN – Ontbreken van geboorteakte – Irak – Akte van bekendheid ter vervanging van akte van geboorte – Onmogelijkheid om zich een geboorteakte of gelijkwaardig document te verschaffen – Getuigen niet dienstig – (Eenzijdige) beëdigde verklaring ter vervanging van akte van bekendheid – Geloofwaardige beweringen van verzoekers