Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
8 resultaten

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen (afd. Antwerpen) 04-05-2016

Erkenning - Artikel 27 WIPR - Huwelijk – Vordering tot nietigverklaring van buitenlands huwelijk – Geen erkenning in België – Artikel 146bis BW – Celibaatsattest – Artikel 64 BW – Nieuw huwelijk – Schending openbare orde

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen 08-05-2013

Toepasselijk recht - Artikel 42, 3° WIPR – Artikel 3, 1°, a) Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Artikel 61 WIPR - Huwelijk – Afstamming – Erkenning van vaderschap – Nietigverklaring vorderingen – Betwisting vermoeden van vaderschap – Samenhang – Schijnhuwelijk – Schijnerkenning – Artikel 146bis BW – Openbare orde – Wilsgebreken – Artikel 330 BW – Artikel 62 WIPR – Artikel 318, § 3 BW

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen (afd. Turnhout) 02-10-2014

Europees betalingsbevel – Betalingsbevelverordening – Artikel 17.1 – Niet-betwiste grensoverschrijdende vordering – Betekenis onbetwiste vordering – Rol nationaal recht – Dagvaarding niet vereist – Artikel 700 Ger.W. – Gegrondheid van de vordering – Geen schending rechten van verdediging

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen (afd. Turnhout) 22-10-2015

Derdenverzet tegen Europees betalingsbevel – Betalingsbevelverordening – Artikel 26 – Verdragsautonome interpretatie – Rechtsmiddel – Artikel 6 EVRM – Recht op toegang tot de rechter – Geen nationaal rechtsmiddelen open tegen Europees betalingsbevel – Procesrechtmisbruik – Artikel 780 Ger.W.

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen 07-01-2015

Toepasselijk recht - Huwelijk in het buitenland – Huwelijk in Marokko – Attest van geen huwelijksbeletsel – Verzet openbaar ministerie

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen 23-04-2015

Toepasselijk recht - Huwelijk in het buitenland – Attest van geen huwelijksbeletsel – Verzet openbaar ministerie

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, 22-04-2010

Toepasselijk recht – Artikel 62, §1 WIPR - Adoptie – Volle adoptie na grensoverschrijdend draagmoederschap – Adoptie door genetische wensmoeder – Toepassing Belgisch recht – Aanwezigheid van wettige redenen

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen 19-12-2008

Erkenning – Artikel 27 WIPR – Draagmoederschap – Oekraïense geboorteakten – Conflictenrechtelijke toets – Geen erkenning als geboorteakten – Wel erkenning als akten waaruit vaderlijke erkenning blijkt