Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
2 resultaten

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen (afd. Antwerpen) 04-05-2016

Erkenning - Artikel 27 WIPR - Huwelijk – Vordering tot nietigverklaring van buitenlands huwelijk – Geen erkenning in België – Artikel 146bis BW – Celibaatsattest – Artikel 64 BW – Nieuw huwelijk – Schending openbare orde

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen 08-05-2013

Toepasselijk recht - Artikel 42, 3° WIPR – Artikel 3, 1°, a) Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Artikel 61 WIPR - Huwelijk – Afstamming – Erkenning van vaderschap – Nietigverklaring vorderingen – Betwisting vermoeden van vaderschap – Samenhang – Schijnhuwelijk – Schijnerkenning – Artikel 146bis BW – Openbare orde – Wilsgebreken – Artikel 330 BW – Artikel 62 WIPR – Artikel 318, § 3 BW