Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
1 resultaten

Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Tongeren zetelend in kort geding 13-10-2006

Schijnhuwelijk – Cautio iudicatum solvi – Artikel 851 Ger. W. – Turkse eiseres – Geen vrijstelling – Omstandigheid dat Belgische mede-eiser desgevallend mede zal zijn gehouden is irrelevant