Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
1 resultaten

Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Brussel 23-05-2000

Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – artikel 24 – dringende en voorlopige maatregelen – begrip – internationale bevoegdheid van de kortgeding rechter