Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
2 resultaten

Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen (afd. Kortrijk) 01-10-2020

Traditioneel huwelijk – Afwezigheid huwelijksakte – Afghanistan – Attest
ambassade – Afdoende bewijs – Naam – Verbetering – Artikel 37 WIPR

Rechtbank van eerste aanleg Kortrijk 08-05-2014

Internationale bevoegdheid - Artikel 61 WIPR - Afstamming – Betwisting vaderschap – Gewone verblijfplaats van het kind in België – Bevoegdheid Belgische rechter – Toepasselijk recht – Artikel 62, §1 WIPR – Recht van de staat waarvan men de nationaliteit heeft – Toepassing Marokkaans recht